Về Dự án


Lolita là một trong những kiệt tác văn chương nhân loại, đã được dịch qua hàng chục ngôn ngữ. Với mục đích mang Lolita đến với độc giả Việt Nam, tôi tình nguyện dịch lại toàn bộ tác phẩm. Trang web này đăng tải bản dịch và các tư liệu liên quan đến quá trình dịch.

Mọi trích dẫn từ trang web đều phải ghi rõ nguồn, và không được dùng vào mục đích thương mại khi chưa có sự cho phép của người dịch.

Email liên hệ: vietnamlolita@gmail.com.