Kế Hoạch


1. Tiến độ:

Mặc dù dịch Lolita là công việc tự nguyện, nhưng tôi tự lên kế hoạch thực hiện toàn bộ công việc này (bao gồm dịch và chú thích) trong thời hạn 15 tháng. Lolita có 112,473 chữ tiếng Anh, và tôi sẽ dành hàng ngày khoảng 60 phút để dịch và 30 phút để làm việc cùng bạn bè để kiểm tra, sửa đổi bản dịch. Tùy theo mức độ khó của đoạn văn, tôi hy vọng hàng ngày có thể chuyển ngữ và chú thích cho khoảng 200-500 chữ tiếng Anh trong thời gian trên. Tất nhiên những thời gian khác mà tôi vẫn suy nghĩ về Lolita thì không thể tính hết được.

Như vậy, dự án (được bắt đầu khoảng đầu tháng 6 năm 2012), sẽ kết thúc dự tính trong tháng 9 năm 2013.

2. Thành viên:

Thời gian đầu có khá nhiều người muốn tham gia trong dự án, nhưng chỉ ngay sau khi dịch một vài trang đầu của cuốn sách, tôi đã thấy thực sự khó có thể dịch thật tốt nếu làm việc chung trong nhóm. Ngoài những nguyên nhân chủ quan, còn nguyên nhân khách quan do Nabokov có cách viết phức tạp, đa nghĩa,  dùng nhiều thành ngữ, chơi chữ rất nhiều,... để thống nhất cách hiểu trong một nhóm dịch sẽ thực sự mất quá nhiều thời gian, mà phương án được đa số chọn chưa hẳn đã tối ưu. Không thể có phương án tối ưu cho một bản dịch văn học, và không thể không tính đến cá tính của người dịch, nên dù rất biết ơn và khâm phục tình yêu với tiếng Anh, với tiếng Việt và với Nabokov của tất cả các thành viên; nhưng tôi buộc phải chấm dứt hoạt động dịch chung, và chấp nhận phương án dịch hiện nay: do một người dịch, và những người bạn khác sẽ kiểm tra và trao đổi những khi có thời gian rảnh.

3. Phương pháp:

Nabokov viết Lolita bằng tiếng Anh, sau đó chính ông dịch lại bằng tiếng Nga. Vì thế tôi dịch Lolita từ nguyên bản tiếng Anh, và có đối chiếu với bản tiếng Nga. Tuy nhiên, giữa hai bản Lolita tiếng Nga và tiếng Anh có những khác biệt đáng kể; do Lolita thành danh nhờ bản tiếng Anh, nên bản dịch này hoàn toàn bám theo nguyên tác tiếng Anh của Lolita. Các chương đã dịch xong sẽ lần lượt được đưa lên trang web, nhưng khi thấy có bất kỳ điểm nào bất ổn trong các chương đã được đưa lên, tôi sẽ tiến hành sửa chữa lại.

4. Tài liệu:

Trong quá trình dịch, tôi sử dụng một số bản Lolita tiếng Anh và tiếng Nga được cung cấp miễn phí trên mạng. Ngoài ra còn sử dụng nhiều tài liệu bổ sung như "The Annotated Lolita", và từ điển Anh-Anh, Anh-Việt, Nga-Việt, Hán-Việt, Việt-Việt, trên mạng và bản in chính thức. Xin chân thành cảm ơn các cá nhân và công ty đã cung cấp những công cụ dịch thuật ấy. 

5. Cấu trúc trang web:

Tận dụng khả năng siêu văn bản của web, tôi sẽ tổ chức tài liệu trong trang web sao cho chúng có liên quan đến nhau. Tất cả khái niệm văn hóa, ngôn ngữ,... mà tôi thấy cần trao đổi, trình bày cho độc giả dễ hiểu, sẽ được liên kết với từ khóa liên quan đến nó. 


Người Dịch: THIÊN LƯƠNG.