NABOKOV

Humbert và Lolita

Phim Lolita.

Lolita

Phim Lolita

Lolita

Phim Lolita

Nabokov

Life

Lolita và Humbert

Phim Lolita

15 April 2014

Lolita (bản bìa giả da)Bản bìa da được in với số lượng hạn chế, độc giả nào có quan tâm xin vui lòng liên hệ qua email:

Vietnamlolita@gmail.com

hoặc trang facebook:

https://www.facebook.com/vietnamlolita