18 June 2012

Chương 1

Lolita, ánh sáng đời tôi, lửa dục lòng tôi. Lầm lỗi của tôi, linh hồn của tôi. Lo-lii-ta: đầu lưỡi lướt ba bước xuôi vòm miệng để vỗ nhẹ, tại bước ba, lên răng. Lo. Lii. Ta.

Nàng là Lo, Lo đơn sơ, vào buổi sáng, đứng cao bốn foot mười inch, đi một chiếc tất. Nàng là Lola mặc quần dài. Nàng là Dolly ở trường học. Nàng là Dolores trên dòng điền tên. Nhưng trong tay tôi, nàng lúc nào cũng là Lolita.

Nàng có tiền thân nào không? Nàng có, quả thật nàng đã có. Thực ra, có lẽ chẳng có Lolita nào cả nếu tôi không yêu, vào mùa hạ nọ, một cô bé khởi thủy nào đó. Ở một công quốc ven biển. Ồ, khi nào ư? Áng chừng bao nhiêu năm trước lúc Lolita chào đời thì bấy nhiêu năm cũng là tuổi của tôi mùa hạ ấy. Quý vị luôn có thể trông vào kẻ giết người về cách trình bày màu mè.

Thưa các quý bà và quý ông trong ban bồi thẩm, tang vật số một là cái mà các thiên thần tối cao có đôi cánh tuyệt trần, các thiên thần hồn nhiên, bị đưa tin sai lệch, đã ghen tị. Hãy ngắm cuộn gai rối ren này.


Lolita. Bản dịch tiếng Việt. Chương 1.

Phản ứng: